Hoe vitaal zijn uw arbeidsvoorwaarden?

In deze steeds sneller veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om uw medewerkers, gezond, betrokken én duurzaam inzetbaar te houden. De coronacrisis heeft erin geresulteerd dat 46% van de volwassen Nederlanders niet meer beweegt (bron: NOS/NOC*NSF). Dit terwijl het in beweging blijven steeds belangrijker wordt, ook op de werkvloer! Vandaar de vraag: hoe vitaal zijn uw arbeidsvoorwaarden? Hoe belangrijk is dat op de werkvloer? Nou, heel belangrijk. Medewerkers moeten immers:

 • Leren omgaan met een continu veranderende wereld, zowel privé als zakelijk;
 • Ondergaan in privésituaties verschillende levensfases zoals veranderende gezinssamenstellingen en het ouder worden wat mogelijk gepaard gaat met fysieke of psychische ongemakken;
 • Zich op het werk volledig blijven inzetten voor de werkgever.

In deze tijd is het niet vreemd dat medewerkers het gevoel hebben te moeten blijven presteren en dat er steeds meer een disbalans is tussen werk en privé.

Vitaliteit in organisaties
Er zeel velen factoren die organisaties er steeds bewuster van maken dat vitaliteit een steeds belangrijke plek op de ‘agenda’ krijgt:

 • Medewerkers werken langer door omdat de AOW-leeftijd is verhoogd;
 • De financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid nemen steeds meer toe;
 • Vitale medewerkers zorgen voor een verbetering van de sfeer, cultuur en hogere productiviteit;
 • Medewerkers staan altijd “aan”. We zijn allemaal altijd bereikbaar en de grens tussen privé en zakelijk vervaagt steeds meer.

Het creëren van vitale arbeidsvoorwaarden kost tijd en aandacht. Vaak is die tijd niet beschikbaar omdat er, zoals altijd, andere prioriteiten zijn. Onderstaand geven wij een aantal tips om direct te werken aan vitale arbeidsvoorwaarden:

 • Zorg ervoor dat uw directie op de hoogte is van de wijzigingen die spelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zoals verhoging van de AOW-leeftijd, vergrijzing, het verband tussen ongezond leven en ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid. Maar kijk hierbij juist ook naar de positieve invloed van het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers zoals medewerkersbetrokkenheid, productiviteit en winst;
 • Vitaliteit dient onderdeel te zijn van werkoverleggen binnen organisaties. Denk aan het fysieke als ook de mentale component. Denk na over wat er gedaan kan worden om de vitaliteit van medewerkers te verhogen;
 • Ga in gesprek met uw medewerkers en ontdek wat de behoeften zijn op het gebied van sport en vitaliteit;
 • Zorg voor vitale arbeidsvoorwaarden! Stimuleer het sporten van de medewerkers door bijvoorbeeld het aanbieden van fitness/sport mogelijkheden.

Werk aan vitale arbeidsvoorwaarden met Tap-Out
Tap-Out helpt organisaties aan vitale arbeidsvoorwaarden. Dit doen wij door:

 • De mogelijkheid tot fitness/sport – ook via bedrijfsfitness regelingen – te bieden voor uw medewerkers;
 • Teambuildingsactiviteiten uit te voeren voor uw organisatie die op regelmatige basis terugkomen;
 • Groepslessen te bieden op maat én behoefte van uw organisatie, ook op locatie (denk aan bootcamp, boksen en/of hardlopen);
 • Management trainingen te verzorgen zoals omgaan met stress, leiderschap en maatwerkoplossingen;
 • Samen te kijken hoe sport een onderdeel kan zijn van uw vitaliteitsprogramma en welke eventuele financieringsbronnen (subsidies, verzekeringen, e.d.) hiertoe benut kunnen worden.

Meer weten over het samenwerken met Tap-Out aan vitale arbeidsvoorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@tap-out.nl of bel naar 077-7857421.

Wed, 27 July